Krovy, tesárske práce

Realizujeme väzbu krovov a ich kompletnú montáž. Krov je rokmi overené riešenie strechy a je výhradnou záležitosťou šikmých striech. Krov je zároveň jedným z najdôležitejších prvkov celej konštrukcie a preto jeho zhotovenie musí byť perfektne navrhnuté a podložené statickými výpočtami. 

Krov je drevená nosná konštrukcia, ktorá je schopná uniesť strešnú krytinu. Strešné väzníky sa skladajú z väzníc, ktoré spolu vytvárajú konštrukciu krovu. Väzníky vytvoria tvar strechy a celé zaťaženie sa prenáša do hlavnej nosnej konštrukcie a ďalej do základov. Pri zhotovení krovu sa kladie veľký dôraz na precíznosť prevedenia  a celkový návrh musí byť podložený statickými výpočtami. Musí odolávať sile vetra alebo napadanému snehu. 

Typ krovu záleží od mnohých aspektov: rozpätie, podkrovný priestor, typ krytiny alebo geografická poloha. Krovy, ktoré sú montované v oblastiach, kde musia čeliť silnému vetru, množstvu snehu alebo výdatným zrážkam ako sú napr. horské oblasti, sa typovo líšia od klasických krovov. Obzvlášť sa berie do úvahy strešný sklon, ktorý čím je väčší, tým je nižšia záťaž na strešnú krytinu. 

Výroba a montáž krovov

Zhotovíme vám rýchly návrh, aby sme sa mohli čo najrýchlejšie pustiť do montáže samotného krovu.

Či už realizujeme krovy pre novostavby alebo vykonávame rekonštrukciu krovov, najskôr celú stavbu dôkladne zameriame a pripravíme najlepšie možné riešenie. Navrhneme všetko do najmenších detailov a rozmerov. S nami budete mať istotu, že nič nenechávame na náhodu a výsledkom bude profesionálne zhotovený krov, ktorú bude tvoriť stabilnú oporu a bude vám dobre slúžiť dlhú dobu. 

Vyrábame krovy pre:

 • novostavby
 • rodinné domy
 • atypické konštrukcie 
 • prístrešky, pergoly, altánky, prístrešky pre autá a garážové státia

Typy drevených krovov

Krovy sú skladajú z väzníkov, ktoré pomáhajú rozložiť váhu strechy do základov. Väzníky sú pojené latami, na ktoré sa umiestňuje strešná krytina. Podľa nosného systému sa krovové konštrukcie členia na nasledovné typy:

 • hambálkové krovy
 • väzníkové krovy
 • krovy rámovej sústavy
 • kombinované sústavy

Väznicové krovy

Základným nosným prvkom je väznica uložená v nosnej stene alebo podoprená pomocou súvislých alebo šikmých stĺpikov. Na väzniciach sú položené krokvy v smere spádu strechy. Konštrukcia je doplnená latovaním alebo debnením. Pri rozponoch väčších ako 8 metrov sa konštrukcia odľahčí tak, že sa väzný trám podoprie stĺpikmi alebo sa odľahčuje namáhanie vešadlami alebo vzperadlami. Pre zabezpečenie tuhosti je potrebné doplniť sústavu v priečnom smere klieštinami a v pozdĺžnom zavetrovacími pásikmi. Väznicový krov je jedným z najtuhších krovov. 

Podľa polohy stĺpov a ďalšieho rozloženia nosných prvkov sa väznicové sústavy delia na:

 • stojatá stolica
 • ležatá stolica 
 • vešadlá
 • vzperadlá
 • manzardové krovy
 • kombinované sústavy

Väzníkové krovy 

Väzníkové krovy sa používajú najmä na menšie rozpätie a sú zložené s minimálneho počtu konštrukčných prvkov. Hlavnou výhodou väzníkových krov je skutočnosť, že je možné ich zmontovať vopred a na stavbu doviesť alebo sa zmontujú na mieste. Väzníkové krovy sa používajú sa najmä pri rodinných domoch s nízkym sklonom strechy a v prípade, že neplánujete podkrovie využívať. 

Hambálkové krovy 

Krovy hambálkovej sústavy patria medzi najednoduchšie a zároveň najviac používané krovy sedlovej strechy. Používajú sa najmä pre zastrešenie rodinných domov s obytným podkrovím do rozpätia 11 metrov. Na rozdiel od väznicových krovov je pri hambálkovej sústave každá väzba plná a jednotlivé krokvy sú vzdialené 0,9 - 1,2 metrov. Hambálkový krov sa skladá iba z dvoch krokví, ktoré sú uložené na pomúrnici vodorovného hambálka, ktorý krokvy spája horizontálne. Pri rovnomernom zaťažení pôsobí na krokvy ako vodorovná stredná podpera. Ak je podkrovie obývané, môžu byť hambálky súčasne stropnými nosníkmi. Pri rozpätí  väčšom ako 9 metrov je potrebné stĺpiky podoprieť. V tom prípade sa hambálkový krov podobá tomu väznicovému. 

Oprava krovov

Ak chcete zrekonštruovať alebo opraviť krov, ste na správnej adrese. Najčastejšou príčinou poškodenia krovu je zatekanie vodou a následné hnitie jednotlivých prvkov krovu. V tomto prípade je dôležité spraviť obhliadku strechy, rozobrať alebo demontovať poškodenú časť krytiny a identifikovať poškodené časti krovu, následne ich vymeniť poškodené časti krovu a znovu urobiť pokládku krytiny.

Poruchy stien spôsobené nedostatočnou tuhosťou patria k tým najzávažnejším. Prejavujú sa posuvmi a vybočovaním priečnych väzieb, škárami a poruchami v oblasti spojov, čím môže dojsť k deformácii samotného plášťa strechy. 

Opravy a rekonštrukcie krovov riešime prvoradým odstránením poškodenia strechy a následnou výmenou poškodených prvkov. Používame osvedčené tesárske remeslo a moderné technologické postupy.