Oprava a rekonštrukcia striech

Ak máte na vašej nehnuteľnosti starú strechu, ktorá vyžaduje opravu, neváhajte sa na nás obrátiť. Opraviť sa dá takmer všetko a je množstvo spôsobov a technológií, ako to vykonať. 

Zabezpečíme kompletnú opravu, rekonštrukciu alebo renováciu vašej strechy vrátane dodania potrebného materiálu. 

Portfólio našich služieb

 • oprava a výmena strešnej krytiny
 • nátery striech
 • renovácie klampiarskych a plechových prvkov
 • oprava a výmena odkvapov
 • tesárske práce

Oprava šikmých striech 

Oprava strešného plášťa je najjednoduchším spôsobom opravy. O niečo náročnejšie to je vtedy, ak je poškodený aj samotný krov. 

Najčastejšie poruchy na strechách sú nasledovné:

 • zatekanie strechy
 • netesnosť strešného plášťa
 • nedostatočne priliehajúce škridly 
 • chýbajúce alebo poškodené škridly
 • chýbajúce alebo poškodené klampiarske prvky
 • poškodené kotvenie strešnej krytiny
 • poškodenie krovu hubami, plesňami a drevokazným hmyzom

Betónové a pálené keramické tašky

Oprava prasknutých tašiek je veľmi rýchla, najťažšie je pri tom zohnať vhodný typ tašky, pretože pôvodný sa už nemusí vyrábať, môže mať zmenenú povrchovú úpravu alebo farebný odtieň. V takom prípade musíme hľadať typ tašky, ktorý sa čo najviac podobá pôvodnému. Z tohto dôvodu odporúčame pri stavbe novej strechy zakúpiť niekoľko kusov tašiek naviac, ktoré sa môžu raz hodiť. 

Plechové krytiny

Pri plechovej krytine je tiež možné nahradiť iba jej poškodenú, resp. chýbajúcu časť. Tu však môže rovnako vzniknúť problém s farbou a vzorom. Výhodou plechových krytín je, že sa môžu vyrobiť na zakázku. 

Asfaltové krytiny

Oprava strechy pokrytej asfaltovou krytinou je jednoduchá a tento spôsob obnovy strešnej krytiny patrí k cenovo najvýhodnejším riešeniam. Asfaltové šindle sa lepia prostredníctvom lepiacich bodov na ich vrchnej strane. Lepiaci účinok sa ešte aktivuje pôsobením slnečného žiarenia. Pri nižšej vonkajšej teplote sa nahrievajú horúcim vzduchom. 

Oprava plochých striech

Väčšina problémov pri plochých strechách sa týka poruchy vodotesnej izolácie. Zaoberáme sa opravou všetkých typov hydroizolácie a uvedením strešného plášťa do pôvodného stavu. Hydroizolačná vrstva má pri plochých strechách charakter vodotesného povlaku a je napojená na strešné prvky ako sú odkvapové žľaby, komíny, odvetrávacie potrubia a odvetrávacie šachty. Práve táto hydroizolačná vrstva je najdôležitejšou súčasťou plochej strechy. Ak sa pri poškodení strechy nedostala voda pod hydroizoláciu, býva oprava vo väčšine prípadov jednoduchá. Pokiaľ sa však voda dostala už pod hydroizoláciu, je potrebné hydroizoláciu strhnúť, vysušiť a položiť nanovo.