Montáž strechy Hronský Benadik

Montáž krovu, pokládka strešnej krytiny z pálených tašiek