Oprava strechy Topoľčianky

Rekonštrukcia krovu, pokládka strešnej krytiny