Montáž strechy na rodinnom dome

Kompletná realizácia strechy vrátane krovu, strešného plášťa, strešnej krytiny, klampiarskych prvkov