Krokvy

Krokvy sú jedným z hlavným nosných prvkov konštrukcie strechy. Krokvy sú nesené väznicami a pomúrnicami, najčastejšie sa spájajú preplátovaním. Ponúkame krokvy nasledovných rozmerov:

Rozmery

Krokva 10x18 cm x od 4 do 10 m

Krokva 15x18 cm x od 4 do 10 m