Pomúrnice

Pomúrnica je drevená časť krovu, ktorá je položená na murive a kladú sa na ňu krokvy. Osadzuje sa na obvodovú nosnú stenu a kotví sa do muriva alebo stužujúceho venca. 

Rozmery pomúrnice

Pomúrnica 15x15 cm x 4,5,6 m

Pomúrnica 15x18 cm x 4,5,6 m