Nadstavba Hronský Benadik

Realizácia nadstavby, montáž krovu, pokládka strešnej krytiny