Pokládka strešnej krytiny

Pokládka plechovej strešnej krytiny, stavba krovu